Arvutiõpe algajatele ja veidi oskajatele

Soovitav on arvutikasutamise oskus miinimumtasemel (arvuti ja programmide avamine-sulgemine, töö hiirega, interneti kasutamine uudiste lugemiseks) ja nõutav sihtgruppi kuulumine.

Toimub
03.09 - 11.09.2019
T 3.09 kell 9.00 -13.00, N 5.09 kell 9.00 -14.00, R 6.09 kell 9.00 -13.00, E 9.09 kell 9.00 - 13.00, T 10.09 kell 9.00 - 14.00 ja K 11.09 kell 9.00 -13.00.
Pepleri 4, Tartu
Maht
32 akad t
Hind
Tasuta
Koolitaja
Kadi Tamm

Koolituse sihtgrupiks on tööealised inimesed:

  • madala haridustasemega kuni 64-aastased inimesed
  • töövõimetuspensionärid
  • vähe tasustatud ametikohtadel töötavad madala haridustasemega inimesed
  • tööotsijad, tööturul mitteaktiivsed inimesed

Teemad

  • Töö alustamine ja lõpetamine, Windows'i keskkond, hiir, klaviatuur jt seadmed.
  • Failihaldus – fail, kaust, salvestamine, teisaldamine, kaustade otsing, kustutamine.
  • Tekstidokumentide koostamine – lihtsamate dokumentide koostamine, parandamine, redigeerimine ja salvestamine.
  • Interneti ja e-posti kasutamine – liikumine Internetis, info otsimine kasutades otsingumootoreid (sh õppimisalase info otsimine), erinevad veebipõhised enesearengukeskkonnad. Suhtluskeskkonnad. Õppimisvõimaluste leidmine.
  • Korrektse kirja koostamine, kirja lugemine, vastamine, kirjale manuse lisamine ja avamine. Netikett.
  • ID-kaardi elektrooniline kasutamine – tarkvara paigaldamine, isikutuvastamine riigiportaalis ja patsiendiportaalis, dokumentide allkirjastamine.

Koolitaja

Koolitus toimub Tartu Rahvaülikooli projekti "Arvuti-, keele- ja suhtlemisoskuste koolitused vabahariduslikes koolituskeskustes" raames.

Liitu uudiskirjaga