Arvutiõpe algajatele ja veidi oskajatele

Soovitav on arvutikasutamise oskus miinimumtasemel (arvuti ja programmide avamine-sulgemine, töö hiirega, interneti kasutamine uudiste lugemiseks) ja nõutav sihtgruppi kuulumine.

Toimub
03.09 - 11.09.2019
T 3.09 kell 9.00 -13.00, N 5.09 kell 9.00 -14.00, R 6.09 kell 9.00 -13.00, E 9.09 kell 9.00 - 13.00, T 10.09 kell 9.00 - 14.00 ja K 11.09 kell 9.00 -13.00.
Pepleri 4, Tartu
Maht
32 akad t
Hind
Tasuta
Koolitaja
Kadi Tamm

Koolituse sihtgrupiks on kuni 64-aastased tööealised inimesed:

 • kõik põhi- või keskhariduseta täiskasvanud
 • kõik erialase ettevalmistuseta ja aegunud erialase ettevalmistusega täiskasvanud
 • töövõimetuspensionärid
 • vähe tasustatud ametikohtadel töötavad madala haridustasemega inimesed
 • tööotsijad, tööturul mitteaktiivsed inimesed

Teemad

 • Töö alustamine ja lõpetamine, Windows'i keskkond, hiir, klaviatuur jt seadmed.
 • Failihaldus – fail, kaust, salvestamine, teisaldamine, kaustade otsing, kustutamine.
 • Tekstidokumentide koostamine – lihtsamate dokumentide koostamine, parandamine, redigeerimine ja salvestamine.
 • Interneti ja e-posti kasutamine – liikumine Internetis, info otsimine kasutades otsingumootoreid (sh õppimisalase info otsimine), erinevad veebipõhised enesearengukeskkonnad. Suhtluskeskkonnad. Õppimisvõimaluste leidmine.
 • Korrektse kirja koostamine, kirja lugemine, vastamine, kirjale manuse lisamine ja avamine. Netikett.
 • ID-kaardi elektrooniline kasutamine – tarkvara paigaldamine, isikutuvastamine riigiportaalis ja patsiendiportaalis, dokumentide allkirjastamine.

Koolitaja

Koolitus toimub Tartu Rahvaülikooli projekti "Arvuti-, keele- ja suhtlemisoskuste koolitused vabahariduslikes koolituskeskustes" raames.

Liitu uudiskirjaga