Inglise keele vestluskursus: kesktase B1 minirühm

Õppetöö toimub B1 tasemel. Minirühm - 3-5 inimest. Kursus sobib neile, kes meie kodulehel olevat B1-B2 keeletesti tehes said 16-35 punkti.

Toimub
17.09 - 13.12.2019
TR 9.00-10.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
46 akad t
Hind
368 €
Koolitaja
Krista Pisuke

Õppemeetodid

Koolituse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppematerjal:

"Clockwise. Intermediate. "

Kursuse hind sisaldab originaalõpikut.

Õppe sisu

Lesson 1 – All in the mind.

• Starting a conversation. Making friends.

• Question types. Word groups.

• Recording new words.

Lesson 2 - Changing world.

• Other countries, nationalities and languages.

• Present tenses to discuss change.

• Being imprecise.

Lesson 3 - Life story.

• Life stages. Personality characteristics.

• Telling stories.

• Past simple and present perfect.

Lesson 4 - Something to do.

• Things that I enjoy. Free time activities.

• Making suggestions.

• Verb + ing; to + verb

Lesson 5 - A question of lifestyle.

• Daily routines, lifestyle and health.

• Giving indirect answers.

• Comparatives of adjectives and adverbs.

Lesson 6 - Change of state.

• Things you used to do. Similarities and differences.

• Vague expressions of time and quantity.

Lesson 7 - Taking changes.

• Sports and risky activities.

• Agreeing with someone. Emotional reactions.

• Linking ideas.

Lesson 8 - Getting through.

• Telephone English.

• The effects of the phone on our lives.

• Future arrangements with will/going to/present continuous.

Lesson 9 - Incidents and accidents.

• Special occasions.

• Responding to good and bad news.

• Planning the future.

Lesson 10 - Other houses, other rules.

• Rules and arguments.

• Obligation and permission (must/have to etc.)

• Because/otherwise/so/when etc.

Õppe kogumaht on 60 tundi (sh 46 tundi auditoorset tööd ja 14 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha harjutusi. Õpiku juurde kuuluv iTutor DVD-Rom aitavab tunnis õpitut korrata ja kinnistada.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga