Inglise keele vestluskursus: madalam kesktase A2

Inglise keele madalama kesktaseme vestluskursus. Kursus sobib neile, kes on juba jõudnud madalamale kesktasemele ja soovivad nüüd arendada eelkõige rääkimisoskust.

Toimub
18.09 - 18.12.2019
K 17.15-18.45
Pepleri 4, Tartu
Maht
28 akad t
Hind
140 €
Koolitaja
Krista Pisuke

Õppemeetodid

Koolituse jooksul arendatakse rääkimis-, lugemis- ja kuulamisoskust. Põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppematerjal

"Clockwise. Pre-Intermediate. "

Õppe sisu

Lesson 1 – Being me.Talking about yourself. Getting to know each other. Asking questions and finding out personal information Question forms and short answers.

Lesson 2 – Social Life.Free time activities. Making social arrangements. Accepting and refusing invitations and suggestions.

Lesson 3 – Meet the family.Family members. Family tree. Describing people – appearance and personality. Compound adjectives.

Lesson 4 – Nearest & dearest.Relationships vocabulary. Different relationships. Listening for specific information.

Lesson 5 – Being a travellerTalking about travel experiences. Holiday dialogues. Past Simple and continuous; regular and irregular verbs. Top 20 verbs in spoken English.

Lesson 6 – On the road.Transport vocabulary. Asking for travel information. Making hotel bookings.

Lesson 7 – Enjoy your trip!Choosing a holiday. Planning what to take on holiday. Multi-word verbs.

Lesson 8 – Traveller`s tales.Travel advice. Holiday problems.

Lesson 9 – Being in touch.Giving news. Present perfect and Past Simple; been/gone.

Lesson 10 – It`s for you.Formal and informal phone conversations. Tones and recorded messages. Asking for clarification.

Õppe kogumaht on 37 tundi (sh 28 tundi auditoorset tööd ja 9 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga