Inglise keele madalam kesktase A2: vene keele baasil

Это такой уровень, который позволяет закрепить все знания, полученные на уровне Elementary и продолжить изучение грамматики. На этом уровне проходятся все правила, которые потребуются вам для повседневного общения. Также происходит значительное расширение словарного запаса - начинается переход от простой лексики к более интересной и разнообразной.

Toimub
25.09 - 11.12.2019
K 9.30-11.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
32 akad t
Hind
147 €
Koolitaja
Evgenia de la Haye

ГЛАВА 1.

GETTING TO KNOW YOU.

Настоящее, прошедшее и будущее время. Вопросы. Глаголы с похожим значением. Прилагательные и существительное, употребляемые вместе. Слова, имеющие несколько значений. Твои друзья -слушаем, обсуждаем, пишем. Разговорные выражения.

ГЛАВА 2.

WHATEVER MAKES YOU HAPPY.

Что делает тебя счастливым. Настоящее простое время и настоящее длительное. HAVE/HAVE GOT. Что мне нравится делать. Разговорные выражения: проявление интереса, краткие ответы. Вопросы - ответы. Обмен информацией. Мой идеальный день. Учимся писать открытку.Õppemeetodid

ГЛАВА 3.

WHAT'S IN THE NEWS?

Прошедшее простое время и прошедшее длительное. Правильные и неправильные глаголы. Наречия. Говорим когда...(дни, даты и т.п.). Новости. Пересказ устный и письменный. Обсуждение.

ГЛАВА 4.

EAT, DRINK AND BE MERRY!

Количество. Артикли. Еда, магазины. Просьбы, предложения, приглашения. Куда пойти поесть. Диеты. Обмен информацией: рестораны. Обсуждение: хорошая диета. Учимся писать электронное письмо.

Õppemeetodid

Koolituse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppematerjal

"New Headway Pre-Intermediate" 4th Edition

Õpiku juurde kuuluv iTutor DVD-Rom võimaldab klassis läbivõetud materjali uuesti üle korrata ning annab hulgaliselt lisamaterjali iseseisvaks tööks. Töövihiku juurde kuuluv iChecker CD-ROM annab võimaluse kuulata töövihiku tekste, teha sõnavara ja grammatika lisaharjutusi ning teste. Õpilastel endil on võimalik tellida veel mitmeid digitaalseid õppekomplekti lisasid, näiteks Prase-a-day app või e-Books jm.

Õppe kogumaht on 42 tundi (sh 32 tundi auditoorset tööd ja 10 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha harjutusi töövihikust, samuti kasutada õpiku ja töövihiku juurde kuuluvaid CD-ROM-e.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga