Inglise keele vestluskursus: madalam kesktase A2 II osa

Inglise keele madalama kesktaseme vestluskursuse II osa. Kursus sobib neile, kes on juba jõudnud madalamale kesktasemele ja soovivad nüüd arendada eelkõige rääkimisoskust.

Toimub
16.09 - 18.12.2019
EK 17.15-18.45
Pepleri 4, Tartu
Maht
54 akad t
Hind
248 €
Koolitaja
Meeli Tonka

Õppemeetodid

Koolituse jooksul arendatakse rääkimis-, lugemis- ja kuulamisoskust. Põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppematerjal

"Clockwise. Pre-Intermediate. "

Õppe sisu

Lesson 20 – Living abroad. Views of living abroad. What to take when you go to live abroad. Giving opinions about different countries.

Lesson 21 – Being fashionable. Talking about magazines. Obligation.

Lesson 22 – Just looking. Shopping vocabulary. Buying clothes.

Lesson 23 – Nothing to wear. Clothes and accessories. Go with, suit, fit, look. Words that go together.

Lesson 24 – My generation. The last 40 years. Talking about old photos. Important current events.

Lesson 25 – Being a worker. Present Simple and continuous. Adverbs of frequency. Talking about lifestyles.

Lesson 26 – All work and no play. Work and study vocabulary. Asking for and giving advice. Work and study problems.

Lesson 27 – 9 to 5 Job and work. Parts of speech – nouns and adjectives. Describing jobs.

Lesson 28 – Just the job. Interview experiences. Two job interviews. Having a job interview.

Lesson 29 – Human being. Life stages. Multi-word verbs. Talking about the futuure.

Lesson 30 – Get well soon. Medical vocabulary. Asking about and describing medical problems. About health when travelling.

Lesson 31 – Mind and body. Parts of the body, feelings and emotions. -ed and –ing adjectives. Similarities between animals and people.

Lesson 32 – Under pressure. Stress management. Discussing stress.

Õppe kogumaht on 72 tundi (sh 54 tundi auditoorset tööd ja 18 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga