Paleograafia ehk gooti kirja lugemine: algajatele

Paleograafia on ajaloo abiteadus, mis uurib antiik- ja keskaja käsikirjade arenemist, kirjutusviisi ja materjali.Paleograafia uurib kirjutamise protsesse ja vorme, mitte kirjutatu sisu. Sinna juurde kuulub ka ajalooliste käsikirjade dešifreerimine ja dateerimine ning kirjutamise kultuuriline kontekst.

Toimub
18.10 - 01.11.2019
reede kell 17.30-19.45
Vaksali 7
Maht
9 akad t
Hind
54 €
Koolitaja
Mariann Rammo

Gooti kirja lugemise teemad

Esimeses tunnis

  • tutvutakse gooti kirja ladina ja kirillitsa tähestikku, räägitakse erinevatest pikkus (ja mahu) mõõtudest, sest Eesti alal ja Venemaal olid need erinevad,
  • tutvutakse allikates esinevate ametinimetustega, lühenditega, räägitakse erinevustest luteri ja apostliku õigeusu meetrikates, sellest, mida tuleks vanemates eestikeelsetes tekstides tähele panna (murretest tekkinud erinevused) keeles ning lõpuks jõuda välja Rahvusarhiivi paleograafia õpikeskkonnani (millest proovime alguses kergemaid eestikeelseid tekste)

Teises tunnis

  • lõpetatakse õpikeskkonnas olevate eestikeelsete tekstidega ja loetakse vähemalt kahte saksa (ladina tähestik) ja venekeelset trükitud teksti esimeses tunnis antud abimaterjalidega

Kolmandas tunnis

  • lõpetame vajadusel eelmises tunnis tehtud töö
  • loeme abimaterjale kasutades vähemalt kahte käsikirjalist saksa ja venekeelset teksti

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga