Inglise keele madalam kesktase A2: II osa grupp 1

Õppetöö toimub A2.2 tasemel.

Toimub
13.09 - 13.12.2019
R 10.15-12.15
Pepleri 4, Tartu
Maht
36 akad t
Hind
165 €
Koolitaja
Ruth Jõgi

Õppemeetodid

Koolituse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppematerjal

"New English File" Pre intermediate.

LESSON 7

A How to ….. Kohtumine ämma ja äiaga. Try to…, forget to …

B Being happy. Mis teeb sind õnnelikuks? Tegusõna + -ing.

C Learn a language in a month! Õpime võõrkeelt. Have to, don`t have to, must, mustn't; a bit, really, etc.

LESSON 8

A I don`t know what to do! Kui sul on probleem … Anname nõu. Should. Tegusõna get.

B If something can go wrong… Kui midagi läheb valesti. Tingimuslause if ….. will.

C You must be mine. Loeme lühijuttu. Omastavad asesõnad.

LESSON 9

What would you do? Mida sa teeksid kui ….? Tingimuslause if …. would. Sõnavara – loomad.

I`ve been afraid of it for years. Hirm ja foobiad. Present Perfect + for and since

Born to sing. Elulood. Lihtminevik või täisminevik?

Õppe kogumaht on 48 tundi (sh 36 tundi auditoorset tööd ja 12 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha harjutusi. Õpiku juurde kuuluv iTutor DVD-Rom aitavab tunnis õpitut korrata ja kinnistada.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga