Norra keel algajatele: A1.1 minirühm Uus grupp!

Toimub
17.09 - 17.12.2019
T 17.15-18.45
Pepleri 4, Tartu
Maht
28 akad t
Hind
238 €
Koolitaja
Katrin Ojamets

Norra keele kursusel õpime rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust. Põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel ja suhtlusoskuse arendamisel. Kursusel kasutatakse eelkõige aktiivõppemeetodeid, mille puhul õppijad osalevad aktiivselt õppeprotsessis ja on sunnitud rääkima, kuulama ja kaasa mõtlema. Kasutatakse paaristööd ja esitatakse erinevaid dialooge. Kuulamis- ja mõistmisoskust aitavad arendada kuulamisharjutused koos pildimaterjaliga.

Kursuse eesmärgiks on omandada elementaarne praktiline keeleoskus igapäevastel teemadel nagu enese ja oma pere tutvustamine, kellaajad, sisseostude tegemine, enda päeva kirjeldamine, vaba aja veetmine, reisimine.

Teemad:

  • Mina ja minu pere - tutvustamine, tervitused jne. / Jeg og min familie - bli kjent, hilsener osv.
  • Argipäev - töö, kool, lasteaed, vaba aeg / Hverdag - jobb, skole, barnehage, fritid
  • Riigid ja keeled / Land og språk
  • Numbrid - kellaaeg, vanus, kuupäevad / Tall - klokkeslett, alder, datoer
  • Poes - toiduained, söök ja jook / I butikken - matvarer, mat og drikke
  • Puhkus - piletid, transpordivahendid / Ferie - billetter, transportmidler

Lisaks räägime jooksvalt Norra kommetest ja traditsioonidest.

Õppematerjalid:

Õpetaja koostatud materjalid.

Kursuse maht

Õppe kogumaht on 46 tundi (sh 28 tundi auditoorset tööd ja 18 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö algtasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda lihtsaid tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga