Soome keel kesktasemele B1: minirühm

Kursusele on oodatud kõik õppijad, kes on läbinud soome keele A2-taseme kursuse ja soovivad oma keeleoskust edasi arendada.

Toimub
17.09 - 17.12.2019
T 9.15-10.45
Pepleri 4, Tartu
Maht
28 akad t
Hind
238 €
Koolitaja
Heidi Iivari

Kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Erilist tähelepanu pööratakse kõne- ja kirjakeele erinevustele. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid. Õppimine minirühmas võimaldab õpetajal arvestada õppijate soovide ja vajadustega.

Teemad ja sõnavara:

  • Soome ajaloost
  • Peresündmused
  • Soome tavad ja kombed, iseloomu kirjeldamine
  • Oma arvamuse väljendamine

Keeleteadmised:

  • Kirja- ja kõnekeele erinevused
  • Ajamäärused (pitkästä aikaa)
  • Käskiva kõneviisi teie-vorm (Puhukaa! Älkää puhuko!)
  • Umbisikulise tegumoe tingivkõneviis olevikus (mentäisiin) ja täisminevikus (olisi menty)
  • Olev kääne (opiskelijana), saav kääne (opiskelijaksi)
  • Tegusõna ja rektsioon (liittyä EU:hun)

Õppematerjalid:

Peatükid 3-6 õpikust Suomen mestari 3. Suomen kielen oppikirja aikuisille, videod ja artiklid Soome meedias

Õppematerjalid:

Suomen mestari 3.

Kursuse maht:

Õppe kogumaht on 46 tundi (sh 28 tundi auditoorset tööd ja 18 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisva töö eesmärk B1-tasemel on kinnistada õpitut, valmistuda uue teema käsitlemiseks, arendada avastuslikke ja iseseisva töö oskusi. Iseseisva tööna valmivad teemakohased suulised esitlused ja teemakirjutised. Samuti loetakse iseseisvalt teemakohaseid tekste (lühikesed jutustused, faktiteavet edastavad lihtsamad tekstid jms).

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga