Inglise keel edasijõudnutele C1: sõnavarakursus English with TED Talks minirühm

Minirühm. Rühmas 3-5 inimest. Kursus sobib neile, kel eesmärk eelkõige oma sõnavaraga liikuda keskkooli B2 tasemelt edasijõudnute tasemele C1 (advanced) ja kellel keeletesti skoor on ≥ 40.

Toimub
12.09 - 19.12.2019
N 9.30-11.00
Pepleri 4, Tartu
Maht
35 akad t
Hind
280 €
Koolitaja
Terje Keldoja

Õppematerjal:

 1. õpik "Keynote Advanced C1" + õpiku töölehed ja testid + Keynote website

 2. õpetaja koostatud e-õppematerjal: (1) ligipääs kursuse e-sõnastikule & e-kordamisülesannetele, (2) personaalne e-tagasiside 3 kirjutamisülesandele

 3. veebisõnastikud, nt Oxford Collocation Dictionary

Kursuse õpik "KeyNote" sai 2016. a. auhinna innovatiivsuse eest, sest esmakordselt on keeleõpiku keskmes populaarsed ingliskeelsed nn TED Talks videod, milles karismaatilised kõnelejad esitavad suurele auditooriumile oma intrigeerivaid ideid. Õpikus on materjali (ptk 6-12) ka kevadise jätkukursuse jaoks.

Õppe sisu

 • Kuulamisharjutused: TED Talk videod 1-5, kus erineva keeletaustaga kõnelejad (5 TED Talks by both native & non-native speakers) & audioülesanded (audio Tasks)

 • Rääkimisharjutused 1: avaliku esinemise nipid (tricks of public speaking)

 • Rääkimisharjutused 2: intrigeeriva sisuga infopiltide & tekstide kommenteerimine (intriguing infographics & texts for Speaking Tasks)

 • Rääkimisharjutused 3: oma arvamuse väljendamine (Tasks for Critical thinking)

 • Sõnavaraharjutused, sh video-harjutused (Vocabulary Tasks, incl video Tasks)

 • Kirjutamisharjutused, sh negatiivse & positiivse tagasiside andmine (Writing Tasks, incl Giving negative & positive feedback)

 • Kordamisharjutused: õpiku testidega 1-3 + äpiga Kahoot (Review Tasks)

 • E-õpe: (1) sõnavara & harjutused kursuse e-sõnastikus (Vocabulary & e-Tasks in Quizlet), (2) e-kordamine äpiga Kahoot (Kahoot challenges for e-reviews), (3) personaalne e-tagasiside 3 kirjutamisülesandele (personal e-feedback on 3 writing assignments)

Kursuse maht

Õppetöö kogumaht: 35 tundi (30 ak tundi klassis + 5 e-õpet) + 10 ak tundi iseseisvalt.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga