Saksa keel madalamale kesktasemele: A2

Kursus sobib õppijale, kes on algtaseme A1 juba läbinud. Õppetöö toimub A2.1 tasemel.

Toimub
13.09 - 13.12.2019
R 16.30-18.00
Pepleri 4, Tartu
Maht
28 akad t
Hind
168 €
Koolitaja
Lili Kängsepp

Õppemeetodid

Koolituse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Saksa keele õppekomplekt MENSCHEN A.2.1

Õppe sisu

  • Berufe und Familie: Mein Opa war auch schon Bäcker
    Vestlemine elukutsetest; perelood

  • Wohnen: Wohin mit der Kommode?Korteri sisustusnipid; kolimine

  • Tourismus: Hier finden Sie Ruhe und Erholung.Eelistused ja soovid reisimisel; reklaamvoldikud ja kuulutused

Õppe kogumaht on 37 tundi (sh 28 tundi auditoorset tööd ja 9 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga