Inglise keele kesktase B1: B1.2 grupp 2

Õppetöö toimub B1.2 tasemel. Kursus sobib neile, kes meie kodulehel olevat B1-B2 keeletesti tehes said 16-35 punkti.

Toimub
17.09 - 17.12.2019
TN 19.00-20.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
50 akad t
Hind
230 €
Koolitaja
Krista Pisuke

Õppemeetodid

Koolituse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppematerjal: "English File Intermediate Plus" 4th Edition.

Kursuse hind sisaldab originaalõpikut.

Õppe sisu

Why did they call you that? People and their names. Brand names. Vocabulary – working out meaning from context. Grammar – pronouns.

True colours. Describing a room. Vocabulary – adjective suffixes. Grammar – adjectives.

Pack and go! Holidays. Airport security screeners. Vocabulary – holidays. Grammar – present tenses.

Opening up or closing down? My local shops. Vocabulary - shops and services. Grammar – possessives.

The generation gap. What were you like as a child? Vocabulary – stages of life. Grammar – Past simple and Continuous, used to.

In the picture. Taking photos. Vocabulary – photography. Grammar – prepositions.

That`s rubbish! Rubbish and recycling. What a waste! Grammar - Future forms.

Degrees and careers. Study and work. Grammar - conditionals.

A What`s on? Watching TV. Netflix. Vocabulary – television. Grammar - Present Perfect Simple.

The country in other countries. Living in town and in the country. Vocabulary – countryside. Grammar - Present Perfect Continuous.

Õppe kogumaht on 66 tundi (sh 50 tundi auditoorset tööd ja 18 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha harjutusi. Õpiku juurde kuuluv iTutor DVD-Rom aitavab tunnis õpitut korrata ja kinnistada.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga