Itaalia keele vestluskursus: B1

Kursuse eesmärgiks on läbi erinevate tegevuste arendada julgust ja vilumust itaalia keeles suhtlemisel.

Toimub
30.09 - 13.01.2020
E 18.45-20.15
Pepleri 4, Tartu
Maht
28 akad t
Hind
168 €
Koolitaja
Annika Mikkel

Õppemeetodid

Koolituse jooksul arendatakse rääkimis-, lugemis- ja kuulamisoskust, põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppe sisu

Vaba aeg, minu päev (Tempo libero, attività quotidiane)

Reisil (In viaggio)

Minevikusündmused (Raccontare gli eventi passati)

Tingimuslausete kasutamine: soovid, nõuanded (Condizionale)

Tulevikuplaanid (Futuro)

Juhiste, käskude andmine (Imperativo)

Arvamuse avaldamine (Congiuntivo)

Õppe kogumaht on 37 tundi (sh 28 tundi auditoorset tööd ja 9 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga