Itaalia keel veidi oskajale: A1.2

Kursus sobib neile, kes on itaalia keelt veidi õppinud ja A1.1 taseme juba läbinud.

Toimub
30.09 - 13.01.2020
E 17.00-18.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
28 akad t
Hind
168 €
Koolitaja
Annika Mikkel

Õppemeetodid

Koolituse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppe sisu

  • Minevikusündmustest rääkimine.
  • Toidupoes.
  • Vita quotidiana – minu tavaline päev.
  • La famiglia - perekond.

Grammatilised teemad: Il passato prossimo; asesõnad (i pronomi diretti lo, la, li, le, ne); i partitivi; omastavad asesõnad (gli aggettivi possessivi); enesekohased tegusõnad (verbi riflessivi)

Õppematerjalid: „Nuovo Espresso 1”

Õppe kogumaht on 37 tundi (sh 28 tundi auditoorset tööd ja 9 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga