Inglise keele kesktase B1: grupp 1

Õppetöö toimub B1 tasemel. Kursus sobib neile, kes meie kodulehel olevat B1-B2 keeletesti tehes said 16-35 punkti.

Toimub
10.09 - 17.12.2019
T 15.15-16.45
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
150 €
Koolitaja
Ruth Jõgi

Õppemeetodid

Koolituse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppematerjal:

"Cutting Edge. Intermediate."

Kursuse hind sisaldab originaalõpikut.

Õppe sisu

LESSON 1" Your World."

Inimesed sinu ümber. Igapäevased tegevused. Kuidas ma veedan vaba aega? Küsimused ja lühivastused. Üldolevik ja kestev olevik.

LESSON 2" Memory."

Lapsepõlv ja laste kasvatamine. Mälestused. Lihtolevik ja kestev olevik. Used to/would.

LESSON 3 "Across the Globe."

Sobiv puhkus. Kirjeldame erinevaid paiku. Probleemid reisil. Omadussõna võrdlusastmed. Omadussõnad paikade kirjeldamiseks.

Õppe kogumaht on 40 tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 10 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha harjutusi. Õpiku juurde kuuluv iTutor DVD-Rom aitavab tunnis õpitut korrata ja kinnistada.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga