Soome keel madalamale kesktasemele: A2.1 minirühm

Kursus sobib kõikidele, kes on läbinud soome keele algkursuse ja soovivad oma keeleoskust edasi arendada.

Toimub
18.09 - 18.12.2019
K 17.15-18.45
Pepleri 4, Tartu
Maht
28 akad t
Hind
238 €
Koolitaja
Mariliis Ruutma

Kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppimine minirühmas võimaldab õpetajal arvestada õppijate soovide ja vajadustega.

Teemad:

  • Tervis
  • Vabaaeg
  • Asjaajamine asutustes
  • Peresündmused ja tähtpäevad
  • Haridus ja töö
  • Ostlemine ja äri

Keeleteadmised

  • Minevikuvormid (täisminevik, enneminevik)
  • Asesõnad ja nende käänamine
  • Käändsõnatüübid
  • Mitmuse tüvi ja käänamine

Õppematerjalid:

Peatükid 2-6 õpikust Suomen mestari 2. Suomen kielen oppikirja aikuisille

SUOMEKSI:

Teemat ja sanasto:

Terveys, vapaa-aika, asiointi virastossa, juhlat ja tavat, koulutus ja työ, ostokset ja liike-elämä.

Kielioppi:

Perfekti, pluskvamperfekti, pronominit ja niiden taivutus, sanatyypit, monikkovartalo ja monikon taivutus

Kursuse maht

Õppe kogumaht on 46 tundi (sh 28 tundi auditoorset tööd ja 18 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö A2 tasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga