Soome keel veidi oskajale: A1.2 minirühm

Kursusele on oodatud kõik, kes on soome keelt pisut õppinud kas kursustel või keelekeskkonnas ning soovivad nüüd oma keeleoskust edasi arendada.

Toimub
18.09 - 18.12.2019
K 11.00-12.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
28 akad t
Hind
238 €
Koolitaja
Heidi Iivari

Kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes lihtsates suhtlussituatsioonides.

Kursus sobib neile, kes veidi juba oskavad soome keelt. Kursusele on oodatud õppija, kes

 • tunneb kõige tavalisemaid viisakusväljendeid ja oskab reageerida nendele (Anteeksi, että olen myöhässä! - Ei se mitään!)
 • oskab pöörata tegusõnu oleviku jaatavas ja eitavas kõnes (puhun, en puhu)
 • oskab moodustada käändsõna mitmuse (talot), sise- ja väliskohakäändeid (talossa, talolta) ning omastava (talon) ja osastava (taloa) käände
 • oskab lihtsalt viisil rääkida iseendast (vanus, välimus, iseloom, harrastused) ja oma perest
 • tunneb ajaväljendeid (kell, ööpäev, nädalapäevad, kuud ja aastaajad)

Teemad ja sõnavara:

 • Vabaaeg ja harrastused
 • Loodus ja reisimine (tee juhendamine, transpordivahendid, hotell)
 • Haridus ja töö
 • Tähtpäevad
 • Toit

Keeleteadmised:

 • Lihtminevik (söin, en syönyt)
 • Umbisikuline tegumood kirja- ja kõnekeeles (mennään)
 • Järgarvud
 • Käändsõnatüübid
 • Täis- ja osasihitis (syön omenan, syön omenaa)
 • Tegusõnade astmevaheldus (annan, hän antaa)
 • Ainsuse sisseütlev kääne (kouluun, Suomeen)

Õppematerjalid:

Suomen mestari 1 (peatükid 6-9)

Suomeksi:

Suomen kieli A1.2 Kurssi sopii niille, jotka osaavat jo jonkin verran suomea.

Kurssin kuvaus: Kurssi kehittää kaikkia neljää osa-aluetta: puhetta, lukemista, kuullunymmärtämistä ja kirjoittamista. Pääpaino on suullisessa itseilmaisussa ja ääntämisessä. Parityöskentely ja keskusteluharjoitukset auttavat omaksumaan sujuvan puhekielen, jonka avulla selviää päivittäisissä kanssakäymistilanteissa. Ajanmukainen opetusmateriaali tarjoaa kiinnostavia aiheita opiskeluun.

Teemat ja sanasto: vapaa-aika, harrastukset, luonto, matkailu (tien neuvominen, liikennevälineet, hotelli), koulutus, työ, juhlapäivät, ruoka.

Kielioppi: verbin taivutus imperfektissä ja passiivissa, järjestysluvut, sanaluokat, objekti, ma-infinitiivi, verbien astevaihtelu, yksikön illatiivi

Opetusmateriaali: Suomen mestari 1 (kappaleet 6-9)

Kursuse maht

Õppe kogumaht on 46 tundi (sh 28 tundi auditoorset tööd ja 18 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö algtasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda lihtsamaid tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga