Itaalia keel algajatele: A1.1

Õppetöö toimub A1.1 tasemel. Kursus sobib neile, kes on itaalis keelt juba natuke õppinud ja oskavad lugeda ja hääldada itaalia keelt, pöörata tegusõnasid oleviku ajavormis, määrata nimisõna sugu ja lisada nimisõnale sobiva umbmäärase või määrava artikli, moodustada nimisõnade mitmust ja teavad numbred.

Toimub
16.09 - 16.12.2019
E 17.00-18.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
28 akad t
Hind
168 €
Koolitaja
Anneli Kurm

Õppemeetodid

Koolituse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppe sisu

  • hotellitoa valimine ja broneerimine, kaebuste esitamin
  • linnas orienteerumine ja tee küsimine
  • reisipiletite ostmine ja reisi planeerimine
  • lennujaamas orienteerumine
  • vaatamisväärsustest rääkimine
  • kellaaja küsimine ja ütlemine

Grammatilised teemad: tegusõnade pööramine olevikus ja minevikus, omadussõnade mitmuse moodustamine, nimi- ja omadussõna ühildamine, eessõna ja artikli liitvormid, kohamäärsõnad, mineviku passato prossimo moodustamine ja kasutamine.

Õppematerjalid:

õpik Arrivederci! 1 (F. Colombo, C. Faraci, P. De Luca) ja Itaalia keele grammatika alused harjutustega (V.Renó)

Õppe kogumaht on 37 tundi (sh 28 tundi auditoorset tööd ja 9 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö A1 tasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga