Inglise keel klienditeenindajatele (algtase): Jõgeva

Koolitusele on oodatud inimesed, kes töötavad või soovivad töötada teenindusvaldkonnas ja kes on varem inglise keelt õppinud, kuid ei ole seda aktiivselt kasutanud.

Toimub
07.10 - 07.11.2019
E ja N kell 17.00 - 19.30
Jõgeva Sotsiaalkeskus Elukaar, Roosi 6
Maht
30 akad t
Hind
Tasuta
Koolitaja
Silja Kiidjärv

Koolituse sihtrühmaks on kuni 64-aastased täiskasvanud, kes on:

 • põhi- või keskhariduseta;
 • erialase ettevalmistuseta ja aegunud erialase ettevalmistusega;
 • kõrgharidusega, aga töötavad vähe tasustatud ametikohtadel;
 • madalama haridustasemega elanikud, kes töötavad vähe tasustatud ametikohtadel;
 • noored majanduslikult mitteaktiivsed elanikud;
 • madala haridustasemega väikelastevanemad.

Teemad

 • Kliendikontakti loomine, kliendi vajaduste väljaselgitamine, kliendi nõustamine ja kliendikontakti lõpetamine.
 • Viisakusväljendid.
 • Enda ja teiste tutvustamine.
 • Minu töö ja tööülesanded.
 • Kellaaja, kuupäeva, hindade küsimine ning selgitamine.
 • Tööalase telefonivestluse pidamine. Lihtsamate teadete sisu mõistmine. Sõnumite ja numbrite kirjutamine.
 • Instruktsioonide mõistmine ja täitmine.
 • Oma kauba/teenuse tutvustamine, nõuannete andmine. Kaebuste käsitlemine.
 • Tasemele vastav grammatika – läbivalt.

Koolitaja

Koolitus toimub Tartu Rahvaülikooli projekti "Arvuti-, keele- ja suhtlemisoskuste koolitused vabahariduslikes koolituskeskustes" raames.

Liitu uudiskirjaga