Itaalia keel algajatele: 0>A1.1

Kohad on hetkel täidetud. Registreeri ennast ja me võtame koha vabanemisel või uue grupi loomisel ühendust.

Kursus sobib neile, kes pole itaalia keelt varem õppinud.

Toimub
16.09 - 13.01.2020
E 18.45-20.15
Pepleri 4, Tartu
Maht
28 akad t
Hind
168 €
Koolitaja
Anneli Kurm

Õppemeetodid

Koolituse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppe sisu

  • tervitamine, hüvastijätmine, viisakusväljendid
  • enda tutvustamine
  • kohvikus tellimine
  • telefonile vastamine
  • ametid ja töökohad
  • vaba aja tegevused

Grammatilised teemad: nimisõnade ja omadussõnade ainsus ja mitmus, naissugu ja meessugu, umbmäärase ja määrava artikli ainsus ja mitmus, isikulised asesõnad, levinumad ebareeglipärased ning -are-, -ere-, ja -ire- lõpulised tegusõnad ning nende pööramine oleviku indikatiivis, , tegusõna piacere, jaatav ja eitav lause, tähestik, numbrid.

Õppematerjalid:

õpik Arrivederci! 1 (F. Colombo, C. Faraci, P. De Luca) ja Itaalia keele grammatika alused harjutustega (V.Renó)

Õppe kogumaht on 37 tundi (sh 28 tundi auditoorset tööd ja 9 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö A1 tasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga