Eesti keel madalamale kesktasemele: minirühm A2

Eesti keele kursus madalamale kesktasemele sobib neile, kes on omandanud algteadmised eesti keelest. Kursusel arendatakse keeleoskust A2-tasemel.

Toimub
25.09 - 08.01.2020
K 15.30-17.00
Ülikooli 1
Maht
28 akad t
Hind
252 €
Koolitaja
Linda Palts

Õppemeetodid

Koolituse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppimine minirühmas võimaldab õpetajal arvestada õppijate soovide ja vajadustega.

Teemad

  • Minu päev
  • Minu kodu
  • Korteri üürimine
  • Lähme poodi ja turule
  • Lähme külla!
  • Tervislikud eluviisid
  • Eesti pühad ja tähtpäevad

Grammatika

Adjektiivi komparatsioon. Numbrite ja arvude käänamine. Järgarvud.

Õppematerjalid on õpetaja loodud.

Kursuse maht

Õppe kogumaht on 46 tundi (sh 28 tundi auditoorset tööd ja 18 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö A2 tasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga