Hispaania keel algajatele: 0>A1.1

Kursus sobib neile, kes pole hispaania keelt varem õppinud. Õppetöö toimub A1.1 tasemel.

Toimub
17.09 - 10.12.2019
TN 19.00-20.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
50 akad t
Hind
275 €
Koolitaja
Arsenii Zubkovskii

Õppemeetodid

Koolituse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Kursusel kasutatakse õpikut "Aula Internacional 1"

Õppe sisu

  1. Tutvumine, viisakusväljendid ja isikuandmed andmed. Arvsõna.
  2. Keelte oskus, maad ja rahvad. Plaanid ja kavatsused.
  3. Reisimine ja kohtade kirjeldamine. Ilm ja kliima.
  4. Poodlemine ja eelistused. Riided. Värvid. Hinnad.
  5. Sõbrad. Inimese välimus ja iseloom.

Õppe kogumaht on 66 tundi (sh 50 tundi auditoorset tööd ja 16 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö A1 tasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga