Prantsuse keel ja kultuur: Pariis – mitmepalgeline linn

Paris – une ville aux multiples facettes. Kursus eeldab prantsuse keele oskust vähemalt A2 tasemel. Kursus jätkub kevadsemestril (20 tundi).

Toimub
19.09 - 28.11.2019
N 17.00-18.30
Vanemuise 35
Maht
20 akad t
Hind
120 €
Koolitaja
Merike Trubert

Õppemeetodid

Koolituse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Kursuse põhimaterjal:

« À Paris », Régine Boutégège, Susanna Longo, 1999

Kursuse kirjeldus

 1. Sissejuhatus. Pariis arvudes, administratiivjaotus.
 2. Paris métal
 3. Paris Artiste
 4. Le Paris des Rois
 5. Paris Mémoire
 6. Le Paris des Présidents
 7. Paris Nature
 8. Paris Religieux
 9. Paris Intello
 10. Paris Triomphe
 11. Paris Pouvoir
 12. Teemade kokkuvõte

Kursuse maht

Õppe kogumaht on 26 tundi (sh 20 tundi auditoorset tööd ja 6 tundi iseseisvat tööd).

Lisaks põhiteemadele sisaldavad materjalid lisalugemist, näiteks oluliste ajalooliste hoonete detailsemat kirjeldust ja tutvustust. Teemade juurde kuulub ka kuulamisharjutusi, grammatikaharjutusi ja teemat kokkuvõttev harjutus. Lugemismaterjali illustreerivad arvukad videomaterjalid, sh telesaated.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga