Prantsuse keel algajatele: A1.1

Õppetöö toimub A1.1 tasemel. Kursus sobib neile, kes omavad algteadmisi.

Toimub
16.09 - 16.12.2019
E 18.45-20.15
Pepleri 4, Tartu
Maht
28 akad t
Hind
168 €
Koolitaja
Evelin Rand

Õppemeetodid

Koolituse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppematerjal:

Õpik “Entre nous 1”

  1. Linn ja selle osad – ärid ja asutused linnas, transport, tee juhatamine, kohamäärused.
  2. Natuke, palju, hullupööra… - Perekond, vaba aja tegevused, huvid ja eelistused, korterikaaslase valik.
  3. Nagu ikka! – Harjumused, mineviku tegevused, päevakava, kellaaeg, enesekohased tegusõnad ja ajamäärused.
  4. Kõik koos! – mineviku sündmused, oskused ja võimed, isikupära, töö.

Kursuse kirjeldus

Jätkame reisi prantsuskeelsesse maailma.

• räägime vaba aja tegevustest

• küsime ja juhatame teed

• lepime kokku kohtumisi, kasutades kellaaegu, päeva tegevusi ja aja planeerimist

• jutustame lapsepõlvest ja senisest elust, kasutades mineviku ajavormi

• tutvustame endi tugevaid külgi töövestluses

• Iga peatüki lõpetab praktiline ülesanne: Lemmikpaiga tutvustamine, ideaallinnaosa planeerimine, perekonnateemaline mäng, puhkusenädala planeerimine.

Tundides mängime ja liigume nagu päriselus. Lisaks õpik-töövihikule kasutame tundides keeleõppe videosid ja veebisaite.

Kursuse maht

Õppe kogumaht on 37 tundi (sh 28 tundi auditoorset tööd ja 9 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö A1 tasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga