Prantsuse keel algajatele: Algtase 0>A1.1

Kursus sobib neile, kes pole prantsuse keelt varem õppinud. Saavutatav keeletase on A1.1

Toimub
18.09 - 18.12.2019
K 19.00-20.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
28 akad t
Hind
168 €
Koolitaja
Evelin Rand

Õppemeetodid

Koolituse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppematerjal:

Õpik “Entre nous 1”

  1. Rõõm tutvuda! – hääldusreeglid, viisakusväljendid, naissoo- ja mitmuse moodustamine, arvsõnad.
  2. Ümbermaailmareis – enese tutvustamine, rahvused, ametid ja identiteet, artiklid, maanimed.
  3. Linn ja selle osad – ärid ja asutused linnas, transport, tee juhatamine, kohamäärused.
  4. Natuke, palju, hullupööra… - Perekond, vaba aja tegevused, huvid ja eelistused, korterikaaslase valik.

Kursuse kirjeldus:

Algajate prantsuse keele kursusel avame ukse prantsuskeelsesse maailma:

• tutvume prantsuse keele hääldusreeglite ning keele ülesehitusega

• õpime suhtlema igapäevaelus esinevates situatsioonides

• tutvustame ennast ja kaaslasi

• räägime vaba aja tegevustest

• küsime ja juhatame teed

• Iga peatüki lõpetab praktiline ülesanne: Prantsusmaa tutvustus, küsitluse koostamine ja läbiviimine, lemmikpaiga tutvustamine, ideaallinnaosa planeerimine, perekonnateemaline mäng.

Tundides mängime ja liigume nagu päriselus. Lisaks õpik-töövihikule kasutame tundides keeleõppe videosid ja veebisaite.

Kursuse maht

Õppe kogumaht on 37 tundi (sh 28 tundi auditoorset tööd ja 9 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö A1 tasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga