Prantsuse keel algajatele: Algtase 0>A1.1

Kursus sobib neile, kes pole prantsuse keelt varem õppinud. Saavutatav keeletase on A1.1

Toimub
18.09 - 18.12.2019
K 19.00-20.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
28 akad t
Hind
168 €
Koolitaja
Evelin Rand

Õppemeetodid

Koolituse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Kursuse kirjeldus

Algajate prantsuse keele kursusel avame ukse prantsuskeelsesse maailma.

  • tutvume prantsuse keele hääldusreeglite ning keele ülesehitusega
  • õpime suhtlema igapäevaelus esinevates situatsioonides
  • tutvustame ennast ja kaaslasi
  • räägime vaba aja tegevustest
  • küsime ja juhatame teed
  • teeme sisseoste
  • tellime toitu söögikohas

Tundides mängime ja liigume nagu päriselus.

Kursuse maht

Õppe kogumaht on 37 tundi (sh 28 tundi auditoorset tööd ja 9 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö A1 tasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga