Efektiivne koostöö kollektiivis (vene keeles) / Эффективное взаимодействие в коллективе и техники влияния – на русском языке

TASUTA koolitusel osalemine on suurepärane võimalus ja protsess enesearendamiseks, mis aitab leida uusi teid, võimalusi ning liikuda vajalike otsuste suunas, et muuta oma elu. Koolitus toimub vene keeles. В процессе обучения приобретаются знания и умения для улучшения коммуникативных навыков, использование навыков влияния и убеждения в ежедневных ситуациях, определение потребностей и постановка целей.

Toimub
09.10 - 13.11.2019
K kell 9.30 - 16.45
Vaksali 7, Tartu
Maht
48 akad t
Hind
Tasuta
Koolitaja
Jelena Kraus

Tasuta koolitus on mõeldud vene keelt emakeelena kõnelevatele inimestele, kes on:

 • vähetasustatud ametikohtadel töötavad madala haridustasemega inimesed;
 • 35–64-aastased majanduslikult mitteaktiivsed mitte-eestlased (ei tööta ega õpi).

Koolitus on Sulle sobiv, kui kuulud sihtgruppi ja:

 • vajad oma ellu uusi plaane ja eesmärke;
 • rutiin tapab ning soovid liikuda edasi;
 • puudub julgus teha otsuseid või näha võimalusi;
 • tunned end ebakindlalt meeskonnatöös;
 • soovid arendada veenmise ja mõjutamise oskuseid.

Koolituse eesmärgiks on arendada elukestvas õppes seni vähem osalenud inimeste õpi- koostöö- ja suhtlemisoskusi. Koolitus koosneb 3 moodulist:

 • oma vajaduste tundmine ja eesmärkide seadmine;
 • kuidas sulanduda meeskonda ja teha koostööd;
 • tulemuslik mõjutamine.

Объём курсов: 48 часов. Курсы состоят из 3 модулей (по 16 часов):

 • коммуникация в коллективе;
 • техники влияния в общении;
 • самоанализ и методы постановки целей.

Целевая группа:

 • Работники низкооплачиваемых должностей, не имеющих высшего образования (или срок действия диплома истек),
 • Экономически неактивные люди в возрасте 35-64 года.

Курсы подойдут Вам, если вы относитесь к целевой группе, а также:

 • Имеете желание внести в свою жизнь изменения через планирование новых целей
 • Рутина затягивает, и чувствуете необходимость двигаться вперед
 • Не хватает смелости в принятии решений и виденье новых возможностей
 • Чувствуете неуверенность в коллективной работе
 • Хотите развить навыки убеждения и влияния

Целью обучения является улучшение навыков общения, сотрудничества и обучения людей, которые мало принимали участие в непрерывном обучении.

Koolitaja

Koolitus toimub projekti "Õpi-, koostöö- ja suhtlemisoskuste arendamine Ida-, Lääne- ja Lõuna-Eestis" raames.

Liitu uudiskirjaga