Kevadine lühikursus: Vene keel veidi oskajale A1.2 minirühm UUS!

Vene keele kevadisele lühikursusele on oodatud kõik, kes on vene keelt pisut õppinud ja tahaksid oma rääkimisoskust edasi arendada.

Toimub
07.05 - 13.06.2019
T,N 17.00-18.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
24 akad t
Hind
192 €
Koolitaja
Irina Lužetskaja

Kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppimine minirühmas võimaldab õpetajal arvestada õppijate soovide ja vajadustega.

Kursuse maht on 24 akadeemilist tundi, lisaks 8 ak tundi iseseisvat tööd.

Õpitavad teemad:

 • Kontaktandmed, riigid ja rahvused, vanus, haridus, ametid ja töökohad. Контактные данные, страны и народы, возраст, образование, профессии и место работы.
 • Perekond ja elukoht: perekonnaliikmed, välimus, isikuomadused, kodu, mööbel, kodutehnika. Семья и место жительства: члены семьи, внешность, характер, дом, мебель, техника.
 • Minu päev: igapäevased ja vaba aja tegevused, tööpäev, huvid ja hobid. Мой день: каждодневные действия, свободное время, рабочий день, интересы и хобби.
 • Enesetunne ja tervis: kehaosad, haigused, arsti juures, sport. Самочувствие и здоровье: части тела, болезни, у врача, спорт.
 • Poes ja restoranis: toiduained, joogid, riided, raha, müüjaga suhtlemine, kohvikus ja restoranis, söögi tellimine. В магазине и ресторане: продукты, напитки, одежда, деньги, общение с продавцом, в кафе и ресторане, заказ еды.
 • Puhkusel ja reisil: reisimine Eestis ja Venemaal, reisielamused, transport, objektid ja üritused linnas, tee juhtimine. В отпуске и путешествии: путешествие по Эстонии и России, впечатления, транспорт, объекты и мероприятия в городе, как пройти.
 • Ilm: ilma kirjeldamine, ilmakaared. Погода, части света.

Õppematerjalid

 • Л.В. Миллер, Л.В. Политова, И.Я. Рыбакова „Жили-были“
 • С. Чернышов „Поехали“
 • I. Magnus „Vene keele õpik algajale ja taasalustajale“
 • õpetaja õppematerjalid

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga