Vene keel madalamale kesktasemele: A2-tasemele.

Kursuse sihtgrupiks on põhi- või keskhariduseta täiskasvanud, vähe tasustatud ametikohtadel töötavad madalama haridustasemega inimesed, erialase ettevalmistuseta ja aegunud erialase ettevalmistusega täiskasvanud. Vajalik on vene keele oskus algtasemel (A1).

Toimub
16.09 - 04.11.2019
E ja K kell 17.15 - 18.45
Vaksali 7, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
Tasuta
Koolitaja
Irina Lužetskaja

Koolituse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel keelekasutusel. Koolituse maht on 30 akadeemilist tundi auditoorset tööd + 10 akadeemilist tundi iseseisvat tööd.

Teemad

  • Viisakusväljendid
  • Enda ja teiste tutvustamine
  • Isikuandmete andmine ja küsimine
  • Elulugu
  • Haridus
  • Kodu ja kodukoht
  • Mina, minu töökoht ja eelnev töökogemus
  • Tasemele vastav grammatika

Kursusel õpitakse kasutama viisakusväljendeid. Tutvustatakse ennast ja teisi ning esitatakse teemakohaseid küsimusi. Õpitakse esitama isikuandmeid, esitatakse teemakohaseid küsimusi ja harjutatakse ankeetide täitmist. Räägitakse oma elu tähtsamatest sündmustest ja haridusteest. Kirjeldatakse oma kodu ja kodukohta. Harjutatakse ajaväljendite (kellaaeg, päev, kuu, aastaaeg, aastaarv) kasutamist. Omandatakse sõnavara, et tutvustada oma töökohta ja rääkida tööülesannetest.

Grammatika: arvsõna, asesõna, tegusõna pööramine olevikus, minevikus ja tulevikus, omadussõna võrdlemine, nimisõna käänamine.

Koolitaja

Koolitus toimub Eesti Vabaharidusliidu projekti "Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine" raames.

Liitu uudiskirjaga