Läti keele kevadine lühikursus: algajate suhtluskursus A1.1 minirühm

Läti keele kevadine suhtluskursus algajatele.

Toimub
23.04 - 30.05.2019
T,N 17.15-18.45
Pepleri 4, Tartu
Maht
24 akad t
Hind
192 €
Koolitaja
Kristiāna Tīlika

Koolituse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppimine minirühmas võimaldab õpetajal arvestada õppijate soovide ja vajadustega.

Teemad:

  • Tähestik, hääldusreeglid, isikunimede lätistamine
  • Viisakusfraasid
  • Tutvumine
  • Enda iseloomustamine
  • Ametid
  • Riigid, rahvused ja keeled

Grammatika:

  • Nimisõnad ja omadussõnad: sugu, käändkonnad, ainsus ja mitmus, nominatiiv, lokatiiv.
  • Isikulised asesõnad, küsisõnad.
  • Tegusõnad: ebareeglipärane tegusõna „olema“ (būt), teine pöördkond, pööramine olevikus, eitus.

Õppematerjalid:

Inga Klēvere-Velhli, Nikole Naua. Latviešu valoda studentiem. Rīga, Latviešu valodas aģentūra 2012.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga