Soome keel: kevadine lühikursus: suhtluskeel algajatele, minirühm

Soome keele algkursusele on oodatud kõik õppijad, kes soovivad juba enne suve esmase suhtlusoskuse omandada!

Toimub
29.04 - 05.06.2019
E,K 9.15-10.45
Pepleri 4, Tartu
Maht
24 akad t
Hind
192 €
Koolitaja
Heidi Iivari

Koolituse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppimine minirühmas võimaldab õpetajal arvestada õppijate soovide ja vajadustega.

Teemad:

  • Hääldamine
  • Tervitused ja viisakusväljendid
  • Enesest rääkimine, isikuandmed
  • Oma perest ja kodust rääkimine
  • Aja väljendamine
  • Hinna küsimine ja ostmine
  • Abi küsimine
  • Tööd ja ametid
  • Reisimine ja transport.

Sõnavara:

Numbrid, maad, rahvad, keeled, värvid, ajaväljendid (kellajad, ööpäev, nädalapäevad, aastaajad, kuud), ilm, pere ja sugulased, vabaaeg, toiduained, omadussõnad, riskisõnad, tähtpäevad.

Grammatika:

olla-tegusõna olevikus ja lihtminevikus, vokaalharmoonia, küsimused, tegusõnatüübid ja tegusõnade pööramine olevikus, astmevaheldus, mitmus, omastav ja osastav kääne, kohakäänded.

Õppematerjalid:

Peatükid 1-6 õpikust Suomen mestari I. Suomen kielen oppikirja aikuisille

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga