Inglise keel: kevadine lühikursus: Everyday English - suhtluskeel A2

Inglise keele vestluskursus madalamale kesktasemele (õppetöö toimub A2 tasemel).

Toimub
13.05 - 20.06.2019
EN 17.00-18.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
24 akad t
Hind
132 €
Koolitaja
Ruth Jõgi

Hea võimalus värskendada oma inglise keele oskust enne suve. Kursus sobib inimesele, kes on inglise keelt küll varem õppinud, kuid ei ole seda ammu kasutanud või ei ole suhtlemisvilumust omandanud. Kursuse põhirõhk on suulise väljendusoskuse arendamisel. Dialoogid ja rollimängud aitavad harjutada kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kursusel tuletame meelde ununenud sõnavara ja kordame üle grammatika põhireeglid.

Õppe sisu

Being me.

Talking about yourself. Getting to know each other. Asking questions and finding out personal information. Question forms and short answers.

Social Life.

Free time activities. Making social arrangements. Accepting and refusing invitations and suggestions.

Meet the family.

Family members. Family tree. Describing people - appearance and personality. Compound adjectives.

Nearest & dearest.

Relationships vocabulary. Different relationships. Listening for specific information.

Being a traveller.

Talking about travel experiences. Holiday dialogues. Past Simple and continuous; regular and irregular verbs. Top 20 verbs in spoken English

On the road.

Transport vocabulary. Asking for travel information. Making hotel bookings.

Enjoy your trip!

Choosing a holiday. Planning what to take on holiday. Multi-word verbs.

Traveller`s tales.

Travel advice. Holiday problems.

Being a consumer.

Money vocabulary. Saving money First conditional; present simple after when, before, after, as soon as.

Ready to order

Useful language for eating out or at someone`s house. Favourite restaurants. Short questions.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga