Loovuse ja ettevõtlikkuse arendamine

Toimub
03.05 - 05.06.2019
3.05, 8.05, 10.05, 14.05, 17.05, 22.05, 24.05, 28.05, 4.06 ja 5.06 kell 14.00 - 17.15
Vaksali 7, Tartu
Maht
40 akad t
Hind
Tasuta
Koolitajad
Eva Krivonogova Ena Drenkhan Reet Kalamees

Koolitus on Sulle kui tahad oma elus midagi muuta, soovid leida või taastada endas mängulisuse, saada juurde uut energiat ja elurõõmu ning olla senisest ettevõtlikum.

Sihtrühm:

Aegunud kvalifikatsiooniga inimesed, erialase hariduseta inimesed ja keskhariduseta inimesed, kes on huvitatud loovuse ja ettevõtlikkuse arendamisest. (Aegunud kvalifikatsiooniga inimesed – need, kes on kutse-, keskeri- või kõrghariduse omandanud üle 20 aasta tagasi ja kes ei tööta õpitud erialal.)

Õppe alustamise tingimuseks on sihtgruppi kuulumine.

Õppesisu:

I Kunstiline kujutamine loovuse ergutamiseks

Oma loovuse arendamiseks tuleb teadlikuks saada sellest, mis meie meeltes toimub. Saavutades kontakti iseenda ja oma sisemusega, taasäratatakse mängulisus ja loovus. Algselt iseendasse süvenedes liigutakse lähemale teistele, et jagada ja täiendada loomeprotsessis. Selleks kujundatakse kunstiliste vahenditega teadlikkus ja selgus oma loovusest.

  • NB Joonistamis- ja maalimisoskus pole vajalikud!

II Loov ettevõtja

  • Ettevõtja vs palgatöötaja;
  • Loomeettevõtlus ja loov ettevõtja;
  • Ettevõtlusvormid ja ettevõtlusega alustamine Eestis;
  • Ettevõtluse tulud ja kulud;
  • Õppimis- ja enesetäiendamisvõimalused.

Koolituse tulemusel on õppija orienteeritud loovate lahenduste leidmisele oma kutsetöös ja ta on omandanud uued tehnikad loovuse ning ettevõtlikkuse väljendamiseks.

Koolitajad

Koolitus toimub Eesti Vabaharidusliidu projekti "Ettevõtlik õppija" raames.

Liitu uudiskirjaga