Rootsi keel veidi oskajale: Rootsi keel veidi oskajale A1.2 II osa, minirühm

Kursusele on oodatud kõik, kes on rootsi keelt veidi õppinud. Teretulnud on ka uued õppijad, kui tase on sobiv.

Toimub
25.01 - 03.05.2019
R 16.00-17.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
28 akad t
Hind
224 €
Koolitaja
Marite Sild

Kursuse kirjeldus

Kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppimine minirühmas võimaldab õpetajal arvestada õppijate soovide ja vajadustega.

Teemad:

Ostlemine, riided, värvid / Shopping, kläder, färgerLihtsamad situatsioonid poodides, inimeste ja asjade kirjeldamine / Enkla situationer i affärer, att beskriva personer och saker.Grammatika: Värvid kui omadussõnad, mitmuse määratud vorm, omadussõnade võrdlusastmed / Färger som adjektiv, bestämd form plural, adjektiv komparation.

Turism, ilm, kuupäevad ja aja planeerimine / Turism, väder, datum och planeringReisi ja aja planeerimine / Planera en resa och tid.Grammatika: täisminevik, järgarvud, abitegusõnad / Presens perfekt, ordningstal, hjälpverb.

Suhtlemine, tee kirjeldused, transport / Kommunikation, vägbeskrivningar, transportTee andmine ja küsimine, transporti puudutava informatisoooni küsimine / Ge och fråga vägbeskrivningar, fråga om information som gäller transport.Grammatika: Verb ”minema” ja ”sõitma”, ajamäärused / verb ”gå” och ”åk”, tidsprepositioner.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga