Inglise keele kesktase B1: kesktase B1.2 grupp 2

Õppetöö toimub B1.2 tasemel. Kursus sobib neile, kes meie kodulehel olevat B1-B2 keeletesti tehes said 16-35 punkti.

Toimub
15.01 - 14.05.2019
T 17.00-18.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
36 akad t
Hind
173 €
Koolitaja
Ruth Jõgi

Kursuse hind sisaldab originaalõpikut. Kursusetasule käibemaksu ei lisandu. Jätkajatele soodushind.

Õppemeetodid

Kursusel arendatakse kõiki nelja osaoskust – rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust. Põhirõhk on suulise eneseväljendamise ja suhtlusoskuse arendamisel.

Kursusel kasutatakse eelkõige aktiivõppemeetodeid, mille puhul õppijad osalevad aktiivselt õppeprotsessis ja on sunnitud rääkima, kuulama ja kaasa mõtlema. Kasutatakse paaristööd ja rühmatööd, esitatakse erinevaid dialooge ja mängitakse rollimänge.

Kuulamis- ja mõistmisoskust aitavad arendada CD-plaatide kuulamine ja videote vaatamine. Ülesanded on võimalikult lähedased loomulikele suhtlussituatsioonidele ja annavad võimaluse kasutada õpitud väljendeid ja struktuure.

Kursusel kasutatakse kaasaegseid õpikui

Õppematerjal

"New English File. Intermediate."

LESSON 8

A Looking after yourself. Spa and gym. Keeping fit. Sauna or oven? At the hairdresser`s. Grammar – have something done.

B The rest is history. You and history. Westminster Abby. Famous buildings. Grammar – the passive.

LESSON 9

Cannot remember, cannot forget. Memory. Vocabulary – Word families. Grammar – reported speech.

B Wedding dramas. Weddings. „Mabel“ by W.S. Maugham. Grammar – Past Perfect.

LESSON 10

A America and the world. British and American people. British and American English. Grammar – auxiliary and main verbs.

Exam time. Exams in the UK. Universities in the world. Grammar – revision of verb forms.

Iseseisva töö kirjeldus

Iseseisva töö kirjeldus

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha harjutusi. Õpiku juurde kuuluv iTutor DVD-Rom aitavab tunnis õpitut korrata ja kinnistada.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga