Eesti keel kõrgemale kesktasemele: Kõrgem kesktase B2 minirühm

Kursusele on oodatud täiskasvanud, kelle eesti keele oskuse tase vastab B1-tasemele ning kes soovivad jätkata eesti keele õppimist.

Toimub
05.02 - 14.05.2019
T 15.30-17.00
Ülikooli 1, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
240 €
Koolitaja
Linda Palts

Kursuse kirjeldus

Kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppimine minirühmas võimaldab õpetajal arvestada õppijate soovide ja vajadustega.

Teemad:

• Kodu ja loomad

• Tervislikud eluviisid

• Peod ja tähtpäevad

• Argipäevategevused

• Looduse aastaring

Grammatika

Verbirektsioon. Ühend- ja väljendverbid. Asesõnad. Mitmuse osastav kääne. Ees- ja tagasõnad. Ajaväljendid.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga