Eesti keel madalamale kesktasemele: Madalam kesktase A2 minirühm KOHAD TÄIDETUD

Kursusele on oodatud õppijad, kel on vähemalt eesti keele A1.2-tase

Toimub
04.02 - 20.05.2019
E 17.15-18.45
Ülikooli 1, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
240 €
Koolitaja
Linda Palts

Kursuse kirjeldus

Kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppimine minirühmas võimaldab õpetajal arvestada õppijate soovide ja vajadustega.

Teemad

• Minu päev

• Minu kodu

• Korteri üürimine

• Lähme poodi ja turule

• Lähme külla!

• Tervislikud eluviisid

• Eesti pühad ja tähtpäevad

Grammatika

Adjektiivi komparatsioon. Numbrite ja arvude käänamine. Järgarvud.

Õppematerjal on õpetaja koostatud.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga