Vene keel madalamale kesktasemele: Madalam kesktase A2 minirühm

Kursusele on oodatud kõik, kes oskavad vene keelt vähemalt A1.2 tasemel. (Taseme määramisel on abiks kodulehel olev vene keele test, mille tulemus võiks olla 21-40 punkti.)

Toimub
31.01 - 02.05.2019
N 17.15-18.45
Pepleri 4, Tartu
Maht
28 akad t
Hind
224 €
Koolitaja
Irina Lužetskaja

Kursuse kirjeldus

Koolituse jooksul arendatakse kõiki keeleoskuse aspekte – rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust, asetades tunnitöös põhirõhu suulise väljendusoskuse arendamisele.

Õpitavad teemad:

1.Kontaktandmete andmine ja küsimine, ankeedi täitmine. Контактные данные, заполнение анкеты.

2.Minu päev: igapäevased ja vaba aja tegevused, huvid ja hobid. Мой день: каждодневные действия, свободное время, интересы и хобби.

3.Töökoht, tööpäev, tööülesanded. Работа, рабочий день, рабочие обязанности.

4.Suhtlemine, viisakusväljendid, küsimuste esitamine. Общение, вежливые выражения, вопросы.

5.Kinos, teatris, kodus. В кино, в театре, дома.

6.Liikumisverbid. Transport. Глаголы движения. Транспорт.

7.Puhkusel ja reisil: reisimine Eestis ja Venemaal, reisielamused, transport, objektid ja üritused linnas, tee juhtimine. В отпуске и путешествии: путешествие по Эстонии и России, впечатления, транспорт, объекты и мероприятия в городе, как пройти.

8.Meedia: uudised, kuulutused, ajalehed ja internet. Новости, газеты и интернет.

Keeleteadmised:

1.Nimisõnade ja omadussõnade käänamine. Падежи существительных и прилагательных.

2.Tegusõnade pööramine, liikumisverbid, modaalverbid: võib/ei või, saab/ ei saa, ei tohi. Спряжение глаголов (я работаю, ты работаешь, он работает), глаголы движения (идти/ходить, ехать/ездить), модальные глаголы: можно/нельзя.

3.Asesõnad. Местоимения. (я – мой – моего – мне – меня)

4.Arvsõnad, järgarvsõnad. Числительные, порядковые числительные (один-первый)

5.Küsimused: kuhu, kus, kust, keda/mida, kellena, miks/milleks, millal? Вопросы: куда, где, откуда, что/кого, кем, зачем, почему, когда?

Õppematerjalid:

Л.В. Миллер, Л.В. Политова, И.Я. Рыбакова „Жили-были“С. Чернышов „Поехали“• I. Magnus „Vene keele õpik algajale ja taasalustajale“ • õpetaja õppematerjalid

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga