eesti viipekeel: algajatele tase A1.1

Toimub
05.02 - 09.04.2019
teisipäev kell 18.00-20.15
Vaksali 7
Maht
30 akad t
Hind
140 €
Koolitaja
Keiti Huik

Tagasiside eesti viipekeele koolitusele:

Väga sümpaatne koolitaja, andis ka üldisemat taustainfot kurtide kogukonna kohta, väga hea õhkkond õppimiseks ja paraja suurusega grupp. Õppimist toetas kodus videote tegemine - filmida ennast viiplemas enda koostatud teksti ja hiljem tunnis tagasiside sellele. Käsitletud teemavaldkonnad olid head.

Uusi viipeid õppida, saada aimu lausete moodustamise loogikast jms. Samuti arendada viipekeelest arusaamist. Hämmastav, kui hästi sai hakkama kui tunnid läksid ainult viiplemise põhiseks ning enam rääkida polnud võimalik... samuti kui hästi kurdi inimese tunnist aru sain.

Eesti viipekeele algkursus annab huvilistele võimaluse saada esmased teadmised eesti viipekeele olemusest, grammatikast ning kurtide kultuurist. Kursus on mõeldud eelkõige neile, kes soovivad alustada eesti viipekeele õppimist võõrkeelena ning kellel puuduvad varasemad kokkupuuted kurtide kogukonnaga.

Koolituse eesmärgiks on omandada eesti viipekeel igapäevaelu puudutavatel teemadel suhtlemist võimaldaval tasemel, sh mõista eesti viipekeele ning kurtide kultuuri eripärasid.

Teemad

  • Lühiülevaade eesti viipekeele olemusest ja viipeloomest, sh viipekeelsete inimeste keelekasutusest
  • Kurtus, kurtide kogukond ja kultuur, sh kurtidega suhtlemise eripärad
  • Sõrmendid ja sõrmendamine
  • Igapäevaelu puudutav viipevara (nt. perekond, ametid jms)

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga