Soome keel veidi oskajale A2.1 I osa

Kursus sobib neile, kes on soome keelt varem veidi õppinud, oskavad soome keelt A1 tasemel ning soovivad oma keeleoskust edasi arendada. See kursus on A2 taseme esimene osa.

Toimub
13.09 - 10.01.2025
R kell 9.00-10.30, v.a 27.09
Pepleri 4
Maht
30 akad t
Hind
294 €
Koolitaja
Irma Saares

Kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes lihtsates suhtlussituatsioonides.

Kasulik teave

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel. Uuri ka programmi Tööta ja õpi.

Õppetasu saab tuludeklaratsioonis näidata koolituskuluna (Tulumaksuseadus § 26).

Kursuse sisu

 • Reisimine, riietus, hüüatused, ajamäärused.

  Grammatika: lihtminevik (jaatav), sõnatüübid us/ys; os/ös; es, umbisikuline tegumood

 • Tervis ja haigused, kehaosad, arsti juures

  Grammatika: objekt, täytyy-lause, sidesõna joka, astmevaheldus sõnatüüpides in, e, as/äs

 • Suvilas, saunas, looduses

  Grammatika: tegusõna vormid -maan/-massa/-masta, sihilised ja sihitud tegusõnad, tegusõnatüüp 6, kõrvallause

 • Vaba aeg ja harrastused, ajamäärused (kui tihti)

  Grammatika: lihtminevik (eitav), -minen, tegusõna rektsioonid

Õppematerjal

Peatükid 1 - 4 õpikust Suomen Mestari 2. Suomen kielen oppikirja aikuisille ja õpetaja enda materjalid.

Kursuse maht

Õppe kogumaht on 50 tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd). Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda lihtsamaid tekste või teha grammatikaharjutusi.

A2 tase omandatakse nelja kursuse läbimisel:

 • A2.1 I osa (30 akad tundi + 20 tundi iseseisvat tööd)
 • A2.1 II osa (30 akad tundi + 20 tundi iseseisvat tööd)
 • 2.2 I osa (30 akad tundi + 20 tundi iseseisvat tööd)
 • A2.2 II osa (30 akad tundi + 20 tundi iseseisvat tööd)

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital