Soome keel algajatele 0 - A1.1

Kursus sobib neile, kes pole varem soome keelt õppinud.

Toimub
24.09 - 14.01.2025
T 17.00-18.30
Pepleri 4
Maht
30 akad t
Hind
294 €
Koolitaja
Mariliis Ruutma

Kursusel arendatakse kõiki nelja osaoskust – rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust. Põhirõhk on suulise eneseväljendamise ja suhtlusoskuse arendamisel. Kursusel kasutatakse eelkõige aktiivõppemeetodeid, mille puhul õppijad osalevad aktiivselt õppeprotsessis, saavad rääkida, kuulata ja kaasa mõelda. Kasutatakse paaristööd ja esitatakse erinevaid dialooge. Kuulamis- ja mõistmisoskust aitavad arendada kuulamisharjutused ja videote vaatamine.

Kasulik teave

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel. Uuri ka programmi Tööta ja õpi.

Õppetasu saab tuludeklaratsioonis näidata koolituskuluna (Tulumaksuseadus § 26).

Teemad

  • Hääldamine, tervitused ja viisakusväljendid
  • Enesest ja oma perest rääkimine
  • Aja väljendamine
  • Hinna küsimine ja ostmine
  • Abi küsimine
  • Isikuandmed

Sõnavara

Numbrid, maad, rahvad, keeled, värvid, ajaväljendid (kellaajad, ööpäev, nädalapäevad, aastaajad, kuud), ilm, pere ja sugulased, omadussõnad, eksitussõnad.

Grammatika

olla-tegusõna olevikus ja lihtminevikus, vokaalharmoonia, küsimused, tegusõnatüübid ja tegusõnade pööramine olevikus, astmevaheldus, mitmus, omastav ja osastav kääne.

Õppematerjalid

Peatükid 1-5 õpikust Suomen mestari I. Suomen kielen oppikirja aikuisille

Kursuse maht

Õppe kogumaht on 50 tundi (sh 30 auditoorset tundi ja 20 tundi iseseisvat tööd).

A1 tase omandatakse kahe kursuse läbimisel:

  • 0>A1.1 (30 akad tundi + 20 tundi iseseisvat tööd)

  • A1.2 (30 akad tundi + 20 tundi iseseisvat tööd). Toimub kevadsemestril 2025.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital