English in the Morning B1+

Welcome to English classes on Friday mornings! In this course we practise speaking English and build vocabulary in a small group.

Toimub
13.09 - 20.12.2024
R 8.30-10.00
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
255 €
Õpiku hind
28 €
Koolitaja
Ruth Jõgi

Kasulik teave

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel. Uuri ka programmi Tööta ja õpi. Õppetasu saab tuludeklaratsioonis näidata koolituskuluna (Tulumaksuseadus § 26).

Oled oodatud,

kui oled jõudnud keeletasemele B1 (kesktase) ja soovid antud tasemel oma teadmisi veel süvendada enne keeletasemele B2 (kõrgem kesktase) liikumist. Tegemist on jätkukursusega, kuid ka kõik uued huvilised on oodatud. Õpikut kasutatakse mitme semestri vältel ning õpiku hind lisandub kursuse hinnale. Kogu B1+ taseme läbimiseks kulub ca150 tundi auditoorset tööd ja 90 tundi iseseisvat tööd.

Eesmärgid

  • Arendada rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel.
  • Mõista ja kasutada inglise keelele omaseid väljendeid.
  • Tutvuda inglise keelt kõnelevate maade erinevate kultuuriaspektidega.

Kuidas õpitakse?

Õpime väikeses rühmas, keeleõpet toetab sõbralik keskkond. Kursust kohandatakse õppijate vajadustest lähtuvalt. Kasutatakse palju aktiivõpet koos mänguliste elementidega, kus õppijal on võimalus õpitut kohe praktiseerida. Põhiliseks töökeeleks on inglise keel.

Õppematerjal

  • "Roadmap B1+ by H. Dellar, A. Walkley. Lisamaterjalid õpetaja valikul.

Kursuse teemad

Units 6-7

  • A great show.Films and TV. At the cinema, on TV. Passive voice.
  • A five-star review.Recommending services. Have/get something done.
  • Headline news.Discussing news. Expressing probability. How to apologise and make excuses.
  • Health problems.At the doctor`s. Verb patterns.
  • Money talks.Discussing money issues. Verb patterns.
  • Kings of the road.Telling a travel story. Noun phrases. Dealing with problems.

Kursuse kogumaht on 50 tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd). Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha harjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital