English B1+

Welcome to our B1+ English course! Expand your language skills with interactive lessons, speaking practice, and engaging activities tailored for intermediate learners.

Toimub
10.09 - 17.12.2024
T 15.00-16.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
255 €
Õpiku hind
28 €
Koolitaja
Ruth Jõgi

Kasulik teave

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel. Uuri ka programmi Tööta ja õpi. Õppetasu saab tuludeklaratsioonis näidata koolituskuluna (Tulumaksuseadus § 26).

Oled oodatud,

kui oled jõudnud keeletasemele B1 (kesktase) ja soovid antud tasemel oma teadmisi veel süvendada enne keeletasemele B2 (kõrgem kesktase) liikumist. Tegemist on jätkukursusega, kuid ka kõik uued huvilised on oodatud. Õpikut kasutatakse mitme semestri vältel ning õpiku hind lisandub kursuse hinnale. Kogu B1+ taseme läbimiseks kulub ca150 tundi auditoorset tööd ja 90 tundi iseseisvat tööd.

Eesmärgid

  • Arendada rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel.
  • Mõista ja kasutada inglise keelele omaseid väljendeid.
  • Tutvuda inglise keelt kõnelevate maade erinevate kultuuriaspektidega.

Kuidas õpitakse?

Õpime väikeses rühmas, kus kogenud keeleõpetaja juhendamisel luuakse sõbralik ja keele omandamist toetav keskkond. Kursust kohandatakse õppijate vajadustest lähtuvalt. Põhiliseks töökeeleks on inglise keel.

Õppematerjal

  • "Roadmap B1+ by H. Dellar, A. Walkley. Lisamaterjalid õpetaja valikul, töövihik valikuliselt.

Kursuse teemad

Units 8-10

  • Relationships.
  • Environmental issues.
  • Sport.
  • Success and failure.Grammar: 1st, 2nd and 3rd Conditionals; Past modals of deduction.

Kursuse kogumaht on 50 tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd). Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha harjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital