Inglise keel rahulikus tempos seenioridele 0-A1.1 Uus!

Õppimine hoiab vaimu virge! Ootame Teid meie seenioride inglise keele kursusele, kus saate taas koolipinki istuda ja keeleõppega pihta hakata. Õppimine toimub rahulikus, sõbralikus keskkonnas, kus arendatakse praktilisi inglise keele oskusi igapäevastes olukordades suheldes kaasõppijatega. Kursusel kasutatakse populaarset õppematerjali "New Headway Beginner" 5th edition, millega saate mugavalt tunnis õpitut kodus korrata. Õpiku ja töövihiku hind 30 € lisandub kursuse hinnale. Seda õppematerjali saate soovi korral kasutatada ka jätkukursusel.

Toimub
18.10 - 14.02.2025
R 10.15-11.45
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
210 €
Õpiku hind
30 €
Koolitaja
Ruth Jõgi

Kasulik teave

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel. Uuri ka programmi Tööta ja õpi. Õppetasu saab tuludeklaratsioonis näidata koolituskuluna (Tulumaksuseadus § 26).

Eesmärgid

Arendada rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Räägime kultuurist ja kommetest, et keeleõpe oleks tähendusrikkam.

Kuidas õpitakse?

Õpime väikeses rühmas, keeleõpet toetab sõbralik keskkond. Kursust kohandatakse õppijate vajadustest lähtuvalt. Kasutatakse palju aktiivõpet koos mänguliste elementidega, kus õppijal on võimalus õpitut kohe praktiseerida. A1 taseme läbimiseks kulub ca 100 tundi auditoorset tööd ja 50 tundi iseseisvat tööd. Tunnid on jaotatud kolme ossa, antud kursus on algtaseme esimene osa. Kel huvi on, saab edasi õppida.

Õppematerjal

"New Headway Beginner" 5th Edition õpik ja töövihik.

Kursuse teemad

Units 1-5. Lisamaterjalid õpetaja valikul.

  • Hello! How are you? What’s this in English? Numbers 1-10; plurals.
  • Your world. Where’s she from? He/she/they; his/her; Countries and adjectives. Numbers from 11-30. A holiday in New York.
  • All about you. Jobs. Negatives – ’m not/isn’t/aren’t; Questions and answers; Social expressions (1). We’re in Paris.
  • Family and Friends.Possessive ’s; common verbs (1) have/has, love, like, work; The family; The alphabet; On the phone; writing a short description.
  • Things I like!Present Simple _ I/you/we/they; languages and nationalities; adjective + noun; Numbers and prices.

Kursuse kogumaht on 50 tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd). Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha harjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital