Saksa keel A2.1

Ein Kurs, um Deutsch zu lernen, Spaß haben, neue Wörter lernen und einfach sprechen üben! Oled oodatud, kui oled saksa keelt algtasemel juba õppinud ja kavatsed nüüd jätkata või soovid varem õpitut meelde tuletada. Antud kursus on A2 taseme esimene osa.

Toimub
09.09 - 16.12.2024
E 17.15-18.45
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
294 €
Õpiku hind
25 €
Koolitaja
Tiina Libek

Kasulik teave

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel. Uuri ka programmi Tööta ja õpi. Õppetasu saab tuludeklaratsioonis näidata koolituskuluna (Tulumaksuseadus § 26).

Eesmärgid

Arendame kuulamise, lugemise, rääkimise ja kirjutamise oskust keeletasemel A2. Räägime kultuurist ja kommetest, et keeleõpe oleks tähendusrikkam.

Kuidas õpitakse?

Õpime väikeses rühmas,keeleõpet toetab sõbralik keskkond. Kursust kohandatakse õppijate vajadustest lähtuvalt. Kasutatakse palju aktiivõpet koos mänguliste elementidega, kus õppijal on võimalus õpitut kohe praktiseerida. Kursusel kasutatakse õppematerjali "Menschen A2.1". Õpikut ja töövihikut kasutatakse mitme semestri vältel. Kogu A2 taseme läbimiseks kulub ca 100 tundi auditoorset tööd ja 50 tundi iseseisvat tööd.

Õppematerjal

Õpik „Menschen A2.1. Deutch als Fremdsprache.“ (S Evans, A. Pude, F Specht, Hueber Verlag). Lisamaterjalid õpetaja valikul.

Kursuse teemad

LEKTION 1-6

  • Mein Opa war auch schon Bäcker./ Igal perekonnal oma lugu.
  • Wohin mit der Kommode? /Kolimine, sisustamine.
  • Hier finden Sie Ruhe und Erholung. /Puhkus looduses.
  • Was darf es sein? /Ostlemine.
  • Schaut mal, der schöne Dom! /Võõras linnas.
  • Meine Lieblingsveranstaltung. /Üritused ja sündmused linnas.

  • Grammatika: Possesivartikel./Omastav asesõna. Präpositionen./Eessõnad.Wortbildung./Nimisõnade moodustamine. Adjektivdeklination./Omadussõna käänamine. Perfekt und Präteritum./Täismineviku ja lihtmineviku kordamine.

Kursuse kogumaht** on 50 tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd). Iseseisev töö A2 tasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital