Inglise keel veebis A2.1 Veebis

Come and join a friendly group of online English learners who have already learned the basics and are eager to move ahead. We meet twice a week. NB! Registreerimisvormis palun lisage märkuste lahtrisse, kuidas õppematerjal Teieni jõuab (nt. elan Tartus ja tulen ise järele Pepleri tn. 4; väljaspool Tartut õppijatele saadame, kuid siis vajalik märkida Omniva pakiautomaadi asukoht).

Toimub
09.09 - 28.10.2024
EN 16.00-17.30
ZOOM
Maht
30 akad t
Hind
255 €
Õpiku hind
30 €
Koolitaja
Greta Tamošiunaite

Kasulik teave

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel. Uuri ka programmi Tööta ja õpi. Õppetasu saab tuludeklaratsioonis näidata koolituskuluna (Tulumaksuseadus § 26).

Eesmärgid

Käesoleval kursusel süvendatakse teadmisi A1 kursusel õpitud grammatilistest keelestruktuuridest ja õpitakse juurde uut sõnavara. Fookus on aga eelkõige kõnelemisel ja kuulamisel, et soodustada passiivse keeleoskuse arenemist aktiivseks keeleoskuseks.

Kuidas veebikursusel õpitakse?

Veebikursus on mugav võimalus õppida keelt endale sobivas keskkonnas kogenud keeleõpetaja juhendamisel, kes loob sõbraliku ja keele omandamist toetava keskkonna. Kursust kohandatakse õppijate vajadustest lähtuvalt. Nagu päris klassiruumis, saab ka Zoomis teha kuulamis- ja lugemisharjutusi, rääkida ja saada tagasisidet, praktiseerida õpitut erinevate mänguliste meetodite ja tegevuste kaudu. Õppematerjali hind lisandub kursuse hinnale. Õpikut ja töövihikut kasutatakse mitme semestri vältel. Kogu A2 taseme läbimiseks kulub ca 100 tundi auditoorset tööd ja 50 tundi iseseisvat tööd. Tunnid on jaotatud kolme ossa, antud kursus on taseme esimene osa.

Õppematerjal

"New Headway Elememntary" 5th Edition õpik ja töövihik, Lisamaterjalid õpetaja valikul.

Kursuse teemad

Units 1 - 6. Perekond. Töö ja hobid. Kodu ja korteri üürimine. Anded ja oskused.

Grammatika: Lihtolevik (Present Simple). Kohakaassõnad (prepositions of place). Modaalverbid can ja will. Lihtminevik (Past Simple).

Kursuse kogumaht on 50 tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd). Iseseisev töö A2 tasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital