Arvutiõpe algajale ja veidi oskajale: minigrupp

Koolitus on väheste oskustega arvutikasutajale, kes soovib oskusi avardada ja süstematiseerida. Õpitakse interneti ja e-posti efektiivset kasutamist, MS Wordis korrektsete tekstidokumentide ja MS Excelis tabelite koostamist. Õpe toimub väikeses grupis, kus koolitajal on võimalik osalejatega individuaalselt tegeleda.

Toimub
20.05 - 20.06.2024
Koolitus toimub: 20.05, 24.05, 31.05, 3.06, 10.06, 14.06, 20.06 kell 9.30–12.45
Pepleri 4
Maht
28 akad t
Hind
986 €
Koolitaja
Kadi Tamm

Koolituskaart

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel. Töötava inimesena uurige programmi Tööta ja õpi.

Koolituse teemad

  • Failihaldus – fail, kaust, salvestamine, teisaldamine, kaustade otsing, kustutamine.
  • Tekstidokumentide koostamine, parandamine, muutmine ja salvestamine.
  • Lihtsamate tabelite koostamine, parandamine, muutmine ja salvestamine.
  • Interneti ja e-posti kasutamine – liikumine Internetis, info otsimine kasutades otsingumootoreid, erinevad veebipõhised enesearengukeskkonnad. Suhtluskeskkonnad. Failide (sh fotode) edastamine.
  • Korrektse kirja koostamine, kirja lugemine, vastamine, kirjale manuse lisamine ja avamine. Netietikett.
  • E-riik ja võimalused. ID-kaarti elektrooniline kasutamine. Autentimine erinevatesse keskkondadesse (riigiportaal, digilugu jne) ja dokumentide allkirjastamine. Mobiil-ID ja Smart-ID tutvustus ja kasutamine.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital