Eesti keel B1.1 Zoom Veebis

Kursus toimub veebikeskkonnas Zoom. Kursusel kasutatakse õpikut "Naljaga ... ". Õppematerjali saadame õppijatele postiga.

Toimub
21.05 - 03.09.2024
TN 9.00-10.30
ZOOM
Maht
60 akad t
Hind
540 €
Õpiku hind
26 €
Koolitaja
Kairit Tomson

Eesti keele B1 tasemeeksamiks ettevalmistava koolituse täismahus õppekava on leitav SIIT.

Eesti keele B1-taseme kursus on täismahus koolituse esimene osa. B1 taseme saavutamiseks läbitakse kolm kursust. Õppijad saavad keeleõpinguid jätkata sügissemestril järgmise taseme rühmas.

Õppematerjalid:

Kursusel kasutatakse õpikut "Naljaga ... " Eesti keele õpik B1-tasemele. I osa
Autorid: Mare Kitsnik, Leelo Kingisepp Õpiku hind 26 eurot lisandub kursuse hinnale.

Kasulik teave

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel. Uuri ka programmi Tööta ja õpi.

Õppetasu saab tuludeklaratsioonis näidata koolituskuluna (Tulumaksuseadus § 26).

Eesti keele B1-taseme koolitusel arendatakse kõiki osaoskusi (kuulamist, lugemist, rääkimist, kirjutamist), grammatikat ja sõnavara. Kasutatakse B1 taseme õppematerjali "Naljaga ... ", kus on palju aktiivseid mängustatud ülesandeid, mis sobivad eriti hästi rühmas töötamiseks. Harjutatakse ka eksamitüüpi ülesandeid.

Teemad:

1. Head isu!

 • teenindajaga suhtlemine ja toidu tellimine kohvikus ja restoranis
 • menüü põhjalik lugemine ja toitude-jookide kohta täpsustavate küsimuste esitamine
 • toidu kohta oma arvamuse avaldamine

Keeleteadmised: käänetevahelised seosed, mitmuse nimetav kääne, ainsuse osastav kääne, käskiv kõneviis

2.Mul on teile palve!

 • abi palumine olmelistes küsimustes
 • kodused toimetused: toidu valmistamine, triikimine jms
 • esemed koduses majapidamises
 • toitude koostisosad

Keeleteadmised: Kellele? Kellel? Kellelt?, asesõnad

3.Palju õnne!

 • õnnesoovid erinevate sündmuste puhul
 • vestlus külaskäigul
 • sünnipäev, kingituste tegemine ja vastuvõtmine
 • esemed koduses majapidamises (liitsõnad)

Keeleteadmised: lihtminevik (i-minevik), küsisõna kes? käänamine, küsisõna mis? käänamine

Õppematerjalid:

 • NALJAGA ... EESTI KEELE ÕPIK B1-TASEMELE. I OSA Autorid: Mare Kitsnik, Leelo Kingisepp

 • Eesti keele B1-taseme e-kursus Keeletee, https://www.keeletee.ee

Kursuse maht:

Õppe kogumaht on 80 akadeemilist tundi (sh 60 tundi auditoorset tööd + 20 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisva töö eesmärk B1-tasemel on kinnistada õpitut, valmistuda uue teema käsitlemiseks, arendada avastuslikke ja iseseisva töö oskusi. Iseseisva tööna valmivad teemakohased suulised esitlused ja teemakirjutised. Samuti loetakse iseseisvalt teemakohaseid tekste (lühikesed jutustused, faktiteavet edastavad lihtsamad tekstid jms).

Helena Metslang, Juhend iseseisvaks keeleõppeks, Tallinna Ülikooli Eesti Keele ja Kultuuri Instituut https://www.integratsioon.ee/sites/default/files/35_Juhend_iseseisvaks_keeleop_est_rus_web2.pdf

https://www.integratsioon.ee/sites/default/files/293_Juhend_iseseisvaks_keeleop_est_eng_web.pdf

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital