Hispaania keel A2.1

Jätkukursus, aga ka uued liitujad oodatud.

Toimub
18.01 - 25.04.2024
N 19.00-20.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
294 €
Õpiku hind
36 €
Koolitaja
Arsenii Zubkovskii

Kasulik teave

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel. Uuri ka programmi Tööta ja õpi.

Õppetasu saab tuludeklaratsioonis näidata koolituskuluna, millest tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (§ 26).

Oled oodatud,

kui oled hispaania keelt õppinud ja soovid jätkata või uuesti meelde tuletada/oled läbinud A1 taseme.

Eesmärgid

  • Arendada kuulamise, lugemise, rääkimise ja kirjutamise oskust keeletasemel A2, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel.
  • Mõista ja kasutada hispaania keelele omaseid väljendeid.
  • Tutvuda hispaaniakeelse maailma mõningate kultuuriaspektidega.

Kuidas õpitakse?

Õpime väikeses rühmas, kus kogenud keeleõpetaja juhendamisel luuakse sõbralik ja keele omandamist toetav keskkond. Kursust kohandatakse õppijate vajadustest lähtuvalt. Kasutatakse palju aktiivõpet koos mänguliste elementidega, kus õppijal on võimalus õpitut kohe praktiseerida. Tundidesse toovad vaheldust erinevad rollimängud, paaristöö, videoklipid ja interaktiivsed veebimaterjalid. Kursusel kasutatakse õpikut "Aula Internacional Plus 2". Õpiku hind lisandub kursuse hinnale. Õpikut kasutatakse mitme semestri vältel. Kogu A2 taseme läbimiseks kulub ca 100 tundi auditoorset tööd ja 50 tundi iseseisvat tööd. Antud kursus on A2 taseme esimene osa.

Õppematerjal

"Aula Internacional Plus 2" ja erinevad käsilehed.

Kursuse teemad

Peatükid 3-6

  • Yo soy así - välimus, paarisuhted.
  • Hogar, dulce hogar - kodu, interjöör ja mööbel
  • ¿Cómo va todo? - erinevad suhtlusolukorrad
  • Guía del ocio - vabaaeg ja kultuurielamused

Grammatika: Ebareeglipärased tegusõnad olevikus. Võrdlussõnad, kohta väljendavad eessõnad. Gerund (bailando, trabajando) ja kestev olevik hispaania keeles. Lihtminevik.

Kursuse kogumaht on 50 tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd). Iseseisev töö A2 tasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital