Läti keel veidi oskajale A1.2 I osa (Zoom) Veebis

Kursus sobib neile, kes on eelnevalt läbinud kursuse Läti keel algajatele 0>A1.1 ja kõigile teistele, kellel on läti keelest mõningased baasteadmised.

Toimub
25.01 - 02.05.2024
N 18.00-19.30
Veebikeskkond Zoom
Maht
30 akad t
Hind
294 €
Koolitaja
Gunita Šlara

Kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides.

Koolitus toimub veebikeskkonnas Zoom. Saadame enne koolituse algust lingi. Vajadusel saab Zoomi kasutusjuhendiga tutvuda siin.

Kasulik teave

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel. Uuri ka programmi Tööta ja õpi.

Õppetasu saab tuludeklaratsioonis näidata koolituskuluna, millest tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (§ 26).

Teemad

 • Pere
 • Kodu ja mööbliesemed
 • Kellaaeg, kuupäev, nädalapäevad
 • Ametid
 • Toiduained, poeskäik, väljassöömine
 • Linnas orienteerumine ja tee küsimine
 • Hobid

Grammatika

 • Käänamine
 • Eessõnad genitiivi, akusatiivi ja daativiga
 • Tegusõnad: pöördkonnad, olevik, minevik ja tulevik, käskiv kõneviis
 • Arvsõnad, ühildumine nimi- ja omadussõnaga
 • Hääldamine

Õppe kogumaht

50 akadeemilist tundi (sealhulgas 30 akadeemilist veebitundi + 20 tundi iseseisvat tööd.)

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha harjutusi.

Õppematerjal

Ilze Zagorska. Latviešu valoda igauņu studentiem. Mācību uzdevumu krājums. Läti keele agentuur, 2014

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital